Andrzej Guresz - "Kościół jako miasto schronienia" 30.06.19r.